Handlevogn    Ant. varer i handlevogn 0 - Handlevogn - Kasse

Jus

 1 2 3 > 

Børre Knudsen-saken og høyesterettsdommen (Arne Fliflet, red.)

Universitetsforlaget 1983. Heftet er i bra stand. 50s.
45,00
inkl. mva.
0

Rett og politikk (Rune Slagstad)

Et liberalt terma med variasjoner. Universitetsforlaget 1987. Boken er heftet og i bra stand. Med et navnetrekk skrevet på forsatssiden. 278s.
160,00
inkl. mva.
0

Treholtsaken - Gjenopptakelse.

Begjæring om gjenopptakelse av straffesak nr. 21 / 1985. Universitetsforlaget 1986. Boken er heftet og i bra stand.
160,00
inkl. mva.
0

Vi 2 flytter sammen (Mona Langset)

Jus for samboere. Schibsted 2001. Boken er innbundet og i god stand. 90s.
115,00
inkl. mva.
0

Vi anklager! (Mads T. Andenæs og Ketil Bjørnstad, red.)

Treholtsaken og rettssikkerheten. Aschehoug 1986. Boken er heftet og i bra stand. 255s.
140,00
inkl. mva.
0

Rigsombudsmanden på Færøerne. Beretning 1991.

Boken er heftet og i bra stand. 216s.
150,00
inkl. mva.
0

Norges grunnlov i 175 år (Mykland - Opsahl - Hansen)

Gyldendal 1989. Boken er innbundet og i bra stand. Illustrert. 127s.
140,00
inkl. mva.
0

Praktiske oppgaver i forvaltningsrett (Arvid Frihagen)

Universitetsforlaget 1975. Boken er heftet og i bra stand. 135s.
150,00
inkl. mva.
0

Hvor tett et samfunn? 2 (Nils Christie)

Tabeller m.m. Universitetsforlaget 1975. Boken er heftet og i god stand.
150,00
inkl. mva.
0

Hvor tett et samfunn? 1 (Nils Christie)

Universitetsforlaget 1975. Boken er heftet og i god stand. 224s.
150,00
inkl. mva.
0

Straff og lovlydighet (Johs. Andenæs)

Universitetsforlaget 1975. Boken er heftet og i god stand. 185s.
150,00
inkl. mva.
0

Forvaltningsloven og kommunal saksbehandling (Frihagen/Bruland)

Universitetsforlaget 1972. Boken er heftet og i god stand. 179s.
150,00
inkl. mva.
0

Avtaler med forvaltningsmyndighetene (Arvid Frihagen)

Universitetsforlaget 1977. Boken er kartonert og i god stand. 80s.
150,00
inkl. mva.
0

Rettens sosiale funksjon (Vilhelm Aubert)

Universitetsforlaget 1976. Boken er innbundet og i bra stand. 356s.
150,00
inkl. mva.
0

Hovedpunkter i Folkeretten (C. A. Fleischer)

Universitetsforlaget 1976. Boken er kartonert og i bra stand. 258s.
150,00
inkl. mva.
0

Noen statsrettslige emner (Eckhoff/Stavang/Wilberg)

Universitetsforlaget 1972. Boken er heftet og i god stand. 546s.
150,00
inkl. mva.
0

Siste ord. Høyesterett i norsk historie II 1905-1965 (Erling Sandmo)

Cappelen 2005. Boken er innbundet og i god stand. 565s.
200,00
inkl. mva.
0

Lærebok i utlendingsrett (Øivind Dybvik Øyen, red.)

Universitetsforlaget 2013. Boken er innbundet og i god stand. 499s.
180,00
inkl. mva.
0

Utlendingsloven med forskrift.

Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. Fagbokforlaget 2015. Boken er heftet og i bra stand. 268s.
145,00
inkl. mva.
0

Statsforvaltningen i Norge (Johs. Andenæs. Arne Fliflet)

10. utgave. Universitetsforlaget 2006. Boken er innbundet og i god stand. 525s.
180,00
inkl. mva.
0

Torgersen-saken (Michael Grundt Spang)

Cappelen 1973. Heftet bok med litt skadet rygg. 202s.
150,00
inkl. mva.
0

Nordisk Kriminalkrønike 2005.

Nordisk Kriminalkrønike 2005. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 463s.
180,00
inkl. mva.
0

Rett og humanisme (red.: Jakkheln, Stuevold Lassen, Lødrup, Selmer)

Festskrift til Kristen Andersen 6. august 1977. Tanum Norli 1977. Boken er innbundet og i bra stand. 402s.
160,00
inkl. mva.
0

Justismord (J. B. Hjort)

Gyldendal 1952. Boken er innbundet og i bra stand. Uten omslag. 271s.
175,00
inkl. mva.
0

Nordisk kriminalkrønike 2006.

Oslo 2006. Boken er innbundet og i god stand. Rikt illustrert. 463s.
200,00
inkl. mva.
0

Frihagens forvaltningsrett 1 (Jan Fridthjof Bernt og Ørnulf Rasmissen)

Fagbokforlaget 2010, Boken er innbundet og i bra stand. Noen bruksspor. 386s.
150,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge 4 (Per Ø. Jevne, red.)

Norsk Narkotikapolitiforening u.å. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 448s.
140,00
inkl. mva.
0

Den militære straffelov (C. J. Fleischer)

Militær straffelov av 22. mai 1902 med tilhørende bestemmelser av den almindelige borgerlige straffelov. Utgitt med kommentar av C. J. Fleischer. Johan Grundt Tanum 1956. Innbundet bok med noen bruksspor. Uten smussomslag. 259s.
150,00
inkl. mva.
0

Quo Vadis Norvegia? (Johan Scharffenberg)

I. Grunnlovrevisjon. Johan Grundt Tanum 1945. Boken er innbundet og i god stand. 167s.
140,00
inkl. mva.
0

Retten er satt (Vilhelm Dybwad)

Gyldendal 1937. Bopken er innbundet og i bra stand. Illustrert av Olaf Gulbransson. Med et navn stemplet på forsats- og tittelsiden. 148s.
120,00
inkl. mva.
0

Arbeidsmiljøloven - en merkesak for arbeiderbevegelsen (Børre Pettersen)

Tiden Norsk Forlag 1977. Boken er kartonert og i god stand. 146s.
100,00
inkl. mva.
0

Politinotitser. Smaabilleder af Folkelivet (H. Meltzer)

Alb. Cammermeyers Forlag 1906. Boken er i bra stand. Illustrert. 146s.
150,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Knut Mykland, Torkel Opsahl, Guttorm Hansen)

Gyldendal 1980. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 127s.
125,00
inkl. mva.
0

Treholt-saken i offentligheten - et grunnlag for forhåndsdømming (Thomas Mathiesen og Ole Kristian Hjemdal)

Universitetsforlaget 1986. Boken er heftet og i bra stand. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 94s.
100,00
inkl. mva.
0

Vi anklager! (Mads T. Andenæs og Ketil Bjørnstad, red.)

Treholtsaken og rettssikkerheten. Aschehoug 1986. Boken er heftet og i bra stand. Med et navnetrekk skrevet på forsatssiden. 255s.
100,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet i Norge (Bjørn Bjørnsen)

Et sammendrag av grunntankene i Kriminalmeldingen. Universitetsforlaget 1978. Boken er heftet og i bra stand. Noen bruksspor. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 96s.
120,00
inkl. mva.
0

Norges Grunnlov i 175 år (Knut Mykland, Torkel Opsahl, Guttorm Hansen),

Gyldendal 1989. Boken er innbundet og i god stand. Illustrert. 127s.
140,00
inkl. mva.
0

Ugripelig ung (Inger-Lise Lien)

Kriminalitetsforebygging og gjengbekjempelse i innvandringsmiljøene. NIBR-rapport 2004: 14. Boken er heftet og i god stand. 161s.
100,00
inkl. mva.
0

Soledadbrødrene.

George Jacksons fengselsbrev. Aschehoug 1971. Pocket. Boken er i bra stand. 255s.
115,00
inkl. mva.
0

Justismord (J. B. Hjort)

Gyldendal 1952. Boken er innbundet og i bra stand. Uten smussomslag. Med et navnetrekk skrevet på tittelsiden. 271s.
150,00
inkl. mva.
0

Gatens fugler. Politihistorier.

Av Nr. 19 Illustrert av Finn Wigforss. Tønsbergs Forlag 1937. Boken er innbundet og i god stand. Uten smussomslag. 176s.
130,00
inkl. mva.
0

Knophs oversikt over Norges rett (Birger Stuevold Lassen, red.)

Niende utgave. Universitetsforlaget 1987. Boken er innbundet og i bra stand. Litt slitt omslag. 1163s.
200,00
inkl. mva.
0

Juridisk leksikon (Egil Gulbransen)

Tanum 1966. Boken er innbundet og i bra stand. 278s.
120,00
inkl. mva.
0

Likhet og rett (Vilhelm Aubert)

Pax 1972. Pocket. Boken er i bra stand. 203s.
100,00
inkl. mva.
0

Kriminalitetens årsaker (Ragnar Hauge)

Utsnitt av kriminologiens historie. Universitetsforlaget 2001. Pocket. Boken er i bra stand. 189s.
115,00
inkl. mva.
0

Forbrytelser (Nick Yapp)

Fengslende historier om tidenes mest beryktede mordere, tyver og svindlere. Spektrum 2008. Boken er innbundet og i bra stand. Rikt illustrert. 303s.
200,00
inkl. mva.
0

Kriminalitet og samfunn (Andenæs /Bratholm / Christie)

Artikler og foredrag. Pax 1973. Pocketbok med litt slitt rygg. 185s.
85,00
inkl. mva.
0

Arbeidsmiljøloven - en merkesak for arbeiderbevegelsen (Børre Pettersen)

Tiden 1977. Boken er kartonert og i bra stand. 146s.
85,00
inkl. mva.
0
 1 2 3 > 
Handlevogn
Ant. varer i handlevogn: 0
Totalt: 0,00
Handlevogn  |  Kasse
NYHETSBREV
BOK PÅ NETT Ragnar Navestad Sandefjordgt. 5 0464 OSLO Tlf. 986 21 605 - Foretaksregisteret 996 393 860
Produsert av 24Nettbutikk © 2002 - 2020